Crisis en notaris

Najaar 2008 brak de financiële crisis of bankencrisis uit. Deze crisis was voor de woningmarkt tot op heden de genadeklap. De onroerendgoedmarkt draaide reeds enige tijd stroever. Het notariaat -net gewend aan de vrije tarieven op grond van wetgeving anno 1999- werd evenals het kabinet Balkenende najaar 2008 overvallen door de crisis. Het kabinet doorzag niet gelijk de ernst van de situatie. Men schermde met een goede concurrentiepositie, sluitende begroting, etc. Pas in 2009 werden de eerste maatregelen getroffen. Was het in het notariaat anders?

 

We laten de vraag voor wat ze is. Ook vele bedrijven begrepen (te) laat de ernst van de situatie. De financiële positie holde achteruit en als bezuiniging werd op de voorraden ingeteerd. Sommigen gingen over tot een crisis management. Deeltijd WW werd ingevoerd. Personeel werd ontslagen, ook in het notariaat. Vijfhonderd kandidaat-notarissen moesten het veld ruimen en menig notaris werd genoodzaakt tot vervroegd, onvrijwillig pensioen.

 

Ook in het jaar 2009 woedde de storm nog. Het FD (Financieel Dagblad) berichtte dat 20% van de notarissen in het boekjaar 2009 in de rode cijfers zijn geëindigd.

Het jaar 2010 dreigt niet veel anders te worden, de financiële positie blijft benard. De onroerend -goedmarkt zakt steeds verder weg. Notaris dient alert te zijn/blijven op de combinatie omzet en kosten. Niet de marge op zijn product is van belang, maar de omzet. Ook Ahold volgt sinds het grote debacle acht jaar geleden de omzet theorie. En met succes. Zoals het gaat in de vrije(re) markt, is gebleken dat het toch mogelijk is –ondanks crisis en vrije tarieven, waarbij opgemerkt dat de vrije tarieven het kleinere euvel vormden- uit de rode cijfers te blijven zonder ontslag van kandidaat-notarissen of andere medewerkers.

 

Goed kostenoverzicht/beheersing en meer nog omzet(overzicht) zijn van eminent belang evenals een no-nonsens mentaliteit. Het begrip “kosten” dient ruim te worden geïnterpreteerd (uiteraard salaris en personeelslasten, maar ook pensioenpremies, contributies lidmaatschappen, abonnementen, donaties, toezichthouders, verzekeringen, etc.) en vervolgens te worden gedecimeerd.

Anderzijds moet de omzet worden vergroot. Advies inzake onderhavige problematiek is in te huren, uiteraard gedurende korte tijd (minder kosten). Het eerste gesprek is vrijblijvend qua kosten. Vervolgens kunt U denken aan een kortstondige coach-sporter relatie waarbij de coach, gezond uit de crisis, onder meer kan optreden als sparringpartner.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022